Jaarsymposium VNHC

New treatments: Hi-tech, low-tech and old school

30 september in Woerden

Op 30 september zal het jaarsymposium van de vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra in het teken staan van nieuwe behandelingen van de verschillende vormen van hoofdpijn.

Veel veranderd voor de hoofdpijnbehandelaar

Het is nog maar 25 jaar geleden dat de hoofdpijnbehandelaar gewapend met alleen ergotamine, zuurstof en pijnstillers de diverse vormen van hoofdpijn te lijf moest gaan. Er is sindsdien veel veranderd. De komst van de triptanen betekende een doorbraak in de behandeling van migraine en een enorme verbetering in kwaliteit van leven van migrainepatiënten. Diverse geneesmiddelen die hun oorsprong kenden in de behandeling van hypertensie of epilepsie bleken in sommige gevallen ook effectief te zijn als profylactica. De laatste jaren is het echter relatief stil geweest met betrekking tot nieuwe hoofdpijnbehandelingen. Dat is echter stilte voor de storm, want op 30 september zullen we stil staan bij een aantal nieuwe behandelingen. 
Dat doen we middels drie invalshoeken: Low-tech, Hi-tech en Old school.

Low-tech

Onder de low-tech behandelingen verstaan we de traditionele farmaceutische producten. Dit voorjaar stonden we al in een speciale bijeenkomst stil bij de komst van BOTOX®. 
Ditmaal zullen we de kansen bespreken van weer een nieuwe klasse: de CGRP (receptor) remmers. Voor de preventieve behandeling van migraine zijn we nu nog aangewezen op geneesmiddelen die hier niet specifiek voor zijn ontwikkeld. De komst van de monoclonale antilichamen tegen CGRP (calcitonin-gene related peptide) en de CGRP-receptor zou hier verandering in kunnen brengen. Maar liefst drie aanbieders zijn hiermee actief in Nederland. Dat klinkt veelbelovend, maar hoe werken ze eigenlijk, wat zijn de mogelijke voordelen en risico’s en wat zijn de klinische resultaten? Antoinette Maassen van de Brink gaat ons vertellen over de farmacologie en wat de mogelijke kansen en de bedreigingen hiervan zijn. Peter van den Berg bespreekt de resultaten uit het klinische studies tot nu toe en waagt een voorspelling voor de toekomstige praktijk.
Een wel heel oud medicijn, maar als zodanig nog maar weinig toegepast, is (medicinale) cannabis. Als pijnbestrijder bij een aantal chronische (neurologische) aandoeningen al wat langer in gebruik, maar cannabis is nog steeds een controversieel geneesmiddel. Een geneesmiddel waar bovendien maar weinig deskundigen van lijken te zijn.

High-tech

Onder het kopje Hi-tech bespreken we drie nieuwe vormen van neurostimulatie. Twee zijn voor de behandeling van (ernstige, onbehandelbare) cluster hoofdpijn en bij beiden wordt een stimulator geïmplanteerd. Het effect van de Sphenopalatine Ganglion stimulator of ATI stimulator wordt momenteel onderzocht door Emile Couturier in de CINTHA trial en in Leiden is onderzoekster Ilse de Coo verantwoordelijk voor de ICON trial, waarin wordt onderzocht wat het effect is van occipitale neurostimulatie. Beide onderzoekers praten u helemaal bij over hun onderzoek. 
De derde neurostimulator is een zogenaamde transcutane supraorbitale neurostimulator (tSNS). Deze niet-invasieve methode is al op de markt, de Cefaly en wordt gepropageerd voor migrainepatiënten met meerdere migraineaanvallen per maand. Professor Schoenen uit Luik publiceerde in Neurology het artikel ‘Migraine prevention with a supraorbital transcutaneous stimulator’ en we zijn verheugd dat hij bereid is vanuit Luik naar ons te komen om uiteen te zetten wat het werkingsmechanisme en de effectiviteit van tSNS is.
Na al dit famaceutische en technische geweld, staan we uitgebreid stil wat de ‘old school’ benadering allemaal in petto heeft. Wat de kracht van de fysieke en psychologische benadering is.

Oldschool

Tot slot is er aandacht voor de plaats die een revalidatiekliniek kan hebben bij chronische hoofdpijn. Bij sommige patiënten beheerst de hoofdpijn hun leven. Werken is dan moeilijk en dat leidt soms weer tot overbelasting en psychische klachten. Als er in een ziekenhuis fysiek niets meer behandeld kan worden, kunnen ze terecht in de revalidatiekliniek van neuroloog Patricia Eekers waar nog een keer met een frisse blik naar de meervoudige klachten wordt gekeken door psychologen en fysiotherapeuten. „Sommige problemen zijn op te lossen, voor andere problemen kunnen we handvatten aanreiken om er in het dagelijks leven mee om te gaan”.