Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 · 5223 GW ‘s-Hertogenbosch


Neurologen en Overige Leden Hoofdpijnteam

Dr. R.A.J.A.M. Bernsen, neuroloog
A. van Rumund, neuroloog
Dr. M.S.G. van Zagten, neuroloog
F.L.A. van den Boogaard, gz-psycholoog
M.A. Holleman, klinisch neuropsycholoog
F. Zweekhorst, manueel therapeut
M. Oomen, manueel therapeut
A. Jakobs, hoofdpijnconsulente
A. Groeneveld, hoofdpijnverpleegkundige

Hoofdpijnspreekuur

Donderdagochtend 1x per 2 weken

Adres en Telefoonnummers

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GW 's-Hertogenbosch
Tel (073) 5532325

Email: hoofdpijnpoli@jbz.nl
Route: www.jeroenboschziekenhuis.nl


Omschrijving Specifieke Werkzaamheden

Eerst regulier polibezoek (½ uur). Indien nodig: multidisciplinaire hoofdpijnpoli met psycholoog, hoofdpijn-neuroloog, manueel therapeut en hoofdpijnconsulente.

Via de huisarts een verwijzing voor een regulier bezoek aan de neuroloog of een rechtstreekse verwijzing naar de hoofdpijnpoli via een neuroloog uit een ander ziekenhuis.

CM Expertisecentrum

Neurologen voor afspraak over chronische migraine: A. van Rumund
Zorgprofessional die BTX toedient: A. van Rumund, neuroloog
BTX spreekuur: woensdagochtend
Afspraak via: 073-5532325 of secretariaatneurologie@jbz.nl
Inclusie: zekere diagnose van migraine gesteld door een neuroloog, 15 of meer hoofdpijndagen/ maand, waarvan 8 of meer met een migraineus karakter en tenminste 3 profylactische medicatie regiems geprobeerd.
Exclusie: prikangst, ernstige somatische- of psychiatrische co-morbiditeit en stollingsstoornissen. Afspraak maken is mogelijk indien geen ander BTX centrum dichter bij is.