ZGT Hoofdpijncentrum

Geerdinksweg 141 · Hengelo


Neurologen en Overige Leden Hoofdpijnteam

Mevrouw J.C. Baart, neuroloog
De heer J.J.W. Prick, neuroloog
De heer S. van Benthem, fysiotherapeut
De heer A. Pepers, fysiotherapeut
De heer H. Beerthuis, psycholoog
Mevrouw H. Borg, psycholoog
Mevrouw M. Van Meeteren, psycholoog

ZGT Hoofdpijncentrum maakt onderdeel uit van de poli neurologie.

Hoofdpijnspreekuur

De leden van het hoofdpijnteam doen allen hoofdpijnspreekuren op vaste dagdelen in de week. Afspraken kunnen worden gemaakt bij het secretariaat.

Adres en Telefoonnummers

ZGT Hoofdpijncentrum
Geerdinksweg 141
Hengelo

Tel (088) 708 52 79
Site en route: www.zgt.nl/hoofdpijncentrum


Omschrijving Specifieke Werkzaamheden

Bij het hoofdpijncentrum kunt u terecht met allerlei soorten hardnekkige hoofdpijnklachten, die een negatieve invloed hebben op uw dagelijks leven.
In het centrum werkt de neuroloog nauw samen met fysiotherapeut en psycholoog. Door deze multidisciplinaire aanpak kunnen hoofdpijnklachten effectief worden gediagnosticeerd en behandeld.
Een behandeling, die zowel mono- als multidisciplinair kan zijn, duurt in de regel drie tot negen maanden.

Procedure aanmelding

Aanmelding kan door contact op te nemen met ZGT hoofdpijncentrum, telefoon 074 290 52 79.
Een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist is nodig.