Jaarsymposium VNHC

Jaarsymposium VNHC Online

2 oktober 2020

Op 2 oktober vindt het jaarsymposium van de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra plaats. Vanwege het feit dat het jaarsymposium meestal zo’n 100 bezoekers trekt en de heersende RIVM richtlijnen, is ervoor gekozen om dit symposium als LIVE Webcast te laten plaatsvinden. Voor de VNHC leden is de ALV voorafgaand aan het symposium ook online te volgen.

Online symposium

De sprekers komen allen naar een centrale plek in het land en u kunt vanaf uw werkplek of thuis m.b.v. de laptop of tablet het programma volgen. Ook zal er mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen.
Deze middag is verdeeld in twee blokken. Allereerst een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen binnen de hoofdpijncentra. Na de pauze is er uitgebreid aandacht voor CGRP antilichamen. Voor de actuele stand van zaken, de ervaringen, nieuwe doelgroepen en indicaties en het cardiovasculaire profiel. We sluiten af met een state of the art lezing

VHNC DETOX app

We openen het symposium met een sessie over de nieuwe DETOX app van de VNHC. Dit wordt een platform om patiënten met MOH en hun behandelaars steun te bieden in het afkickproces. De patiënten kunnen met deze app elkaar ondersteunen, maar we kunnen de eventuele contacten met de hoofdpijnverpleegkundigen ook vergemakkelijken. Het doel is dat we met de app minder telefonische contacten en policontroles hebben, maar dat het beter moet lukken om patiënten van de pijnmedicatie af te krijgen en te houden.

Praktisch handvat Neurologische zorg bij Hoofdpijn

Een andere initiatief van de VNHC is het Praktisch handvat Neurologische zorg bij Hoofdpijn.
De zorg voor mensen met hoofdpijn wordt in snel tempo complexer. Het aantal mogelijke behandelingen neemt alsmaar toe en t.a.v. de diagnostiek/classificatie van de verschillende vormen van hoofdpijn en de bijbehorende behandelopties zijn er veel ontwikkelingen. Het aantal praktische vragen dat op de behandelend neuroloog afkomt, neemt daarmee alsmaar toe. Vragen waarvoor in de medische literatuur of in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie veelal geen duidelijk antwoord te vinden is, maar die wel vragen om een praktisch antwoord. Hieraan wil het Praktisch Handvat een bijdrage leveren.

Fysiotherapie en hoofpijn

Vanaf 2020 maakt de werkgroep fysiotherapie en hoofdpijn deel uit van de VNHC. Vandaar ditmaal aandacht voor de vraag wat de rol is van oefen-, manuele of fysiotherapie bij de dagelijkse hoofdpijnzorg. Wat is er evidence based en wat zijn de voor- en nadelen?

CGRP antilichamen

Na de pauze staat de rest van de middag in het teken van alle ontwikkelingen m.b.t CGRP antilichamen. We gaan praten over de actuele stand van zaken t.a.v. de komst van deze geneesmiddelen. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor ‘real world evidence’. Wat zijn de ervaringen die binnen de VNHC zijn opgebouwd?
Vervolgens krijgt u te horen wat de stand van zaken is m.b.t. de mogelijke toepassing van CGRP bij kinderen, de indicatie voor clusterhoofdpijn en een overzicht van het cardiovasculaire veiligheidsprofiel van CGRP.
We sluiten af met een sessie over posttraumatische hoofdpijn

Kortom een zeer fraai programma dat je als hoofdpijnneuroloog of andere zorgprofessional met belangstelling voor hoofdpijn zeker niet wilt missen!