Jaarsymposium VNHC

Hoofdpijncentra, klaar voor de toekomst?

11 oktober in Woerden

Op 11 oktober vindt het jaarsymposium van de vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra plaats. De titel is ‘Hoofdpijncentra, klaar voor de toekomst?’.

Deze middag staan twee grote thema’s centraal, namelijk de technologische ontwikkelingen in de hoofdpijnzorg en de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe medicatie.

We openen het symposium met een sessie getiteld ‘controle over hoofdpijn’. Deze sessie omvat drie presentaties van VNHC bestuursleden die alle drie ook geprogrammeerd stonden op het DICA congres (‘Kwaliteitscriteria, what’s in it for me’? 21 juni Beurs van Berlage). Op dit congres staan technologische innovaties in de zorg centraal en was de VNHC gevraagd drie programmaonderdelen te verzorgen in een deelsessie over digitalisatie in het thema Hoofd & Hersenen. Deze technologische ontwikkeling betreft een tweetal apps die met steun van de VNHC momenteel worden ontwikkeld en grote impact zullen hebben op de huidige hoofdpijnzorg. Na de presentaties over deze ontwikkeling volgt een discussie over de implementatie nieuwe technologie in praktijk,

Na de thee staat de rest van de middag in het teken van de stormachtige ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe preventieve middelen. Nog maar kort na de introductie van botulinetoxine, kunnen er binnenkort drie CGRP antagonisten worden voorgeschreven voor episodische en chronische migraine. Gezien deze uitzonderlijke situatie hebben wij ervoor gekozen om alle aanbieders van deze vier nieuwe middelen de kans te geven om hun studieresultaten met ons te bespreken en ons ervan te overtuigen dat hun middel een prominente plaats in ons therapeutisch arsenaal verdient.

Na de studieresultaten volgt de praktijk van CGRP. Wat wordt de indicatie, hoe zit het met de vergoeding en… wat zijn de eerste ervaringen in Nederland?

We sluiten af met een debat dat als titel heeft ‘Anti-CGRP-(R)-antilichamen, wat wordt de positie van deze middelen?'

Kortom een zeer fraai programma dat je als hoofdpijnneuroloog of andere zorgprofessional met belangstelling voor hoofdpijn zeker niet wilt missen!